Календари
Работни

Цветни 13 л.

Цветни 8 л.

 

Стандарт

Работен календар СТАНДАРТ
Тяло - офсет 80 г Гръб - бял финландски картон 250 г 12 листа, три части Размер - 31х70 см Размер на отделните секции - 14,5х29 см Рекламно поле - 20х31 см Перфорация, прозорче Християнски празници и именни дни